Hoe is deze site tot stand gekomen?

Gereedschappen en werktuigen uit het oude verleden hebben altijd mijn grote interesse gehad. Vaak heb ik mij afgevraagd op welke wijze men vroeger te werk ging bij het vervaardigen van een bouwwerk in de breedste zin van het woord.

Attentie: De artikelen en de foto's die in deze testfase zijn aangemaakt zijn alleen bedoeld om het ontwerp van de website te testen. De omschrijvingen van de artikelen berusten louter op duimzuigerij en hoeft niet waarheidsgetrouw te zijn op dit moment. Al deze informatie zal na het testen van de website direct worden verwijderd en vervangen door eigen foto's en artikelen. De gebruikte foto's komen uit de publieke beeldbank maar zullen spoedig van onze site worden verwijderd. De informatie en de artikelen die in deze website zullen worden opgenomen zijn uit particulier privé bezit en kunnen op deze wijze toch worden behouden voor het nageslacht.

De oudheid

In elk beroep worden wel bepaalde beroep specifieke gereedschappen of werktuigen gebruikt, dat is vandaag zo, maar dat was ook al aan het begin van de mens.  Noach kreeg de opdracht een ark te bouwen met vele compartimenten om de dieren in te kunnen herbergen. We kunnen ons hier een kleine voorstelling van maken bij het bezoek van een gebouwde replica in Dordrecht. Ook toen al, enkele duizenden jaren voor onze jaartelling, en zelfs al in het stenen tijdperk, gebruikte men gereedschappen en werktuigen om materialen te kunnen vormen en bouwwerken te kunnen vervaardigen.

 

Verzameling

Door grote interesse en een beetje uit de hand gelopen hobby heb ik in de loop der jaren heel wat gereedschappen verzameld. Gereedschappen waarvan voor het overgrote deel op dit moment het gebruik en de benaming nog bekend is bij de oudere generatie. Echter in de loop der tijd zal deze bekendheid gestaag afnemen en zelf geheel kunnen verdwijnen. Om dit een halt te kunnen toeroepen heb ik het plan opgevat om mijn verzameling, ongetwijfeld de grootste verzameling van ons land en misschien wel van de wereld (!) te gaan vastleggen voor het nageslacht.

Een enorme klus!

Om dit te kunnen verwezenlijken moeten alle stukken professioneel worden gefotografeerd en uitvoerig worden omschreven. Er moet bijvoorbeeld van elk artikel worden vastgelegd wat de naam is, wanneer en in welke tijdspanne dit werd gebruikt, hoe oud het betreffende artikel is, waarvoor het precies diende, hoe het werd gebruikt en in welke beroepsgroep enzovoorts. U ziet dat dit geen eenvoudig klusje is als men moet denken aan enkele duizenden verschillende gereedschappen en werktuigen.

- Benaming en omschrijving

- Datering, eventueel bij benadering

- Tijdspanne (periode van gebruik)

- Beroepsgroep waarbinnen dit werd gebruikt

- Waarvoor het werd gebruikt

- Hoe het werd gebruikt

- Levensduur, reparaties en onderhoud

- Vandaag de dag vervangen door ...

 

Hulp bijzonder welkom

Van niet alle gereedschappen is helaas de benaming en het gebruik bij de auteur bekend. Deze artikelen zullen binnen elke groep in een aparte categorie worden geplaatst. Indien u hierover informatie hebt dan zouden wij het enorm op prijs stellen als u ons hierover zoudt willen inlichten.