Algemeen

Dit is de nieuwe contactpagina

Test

 

Benaming en omschrijving

Omschrijf hier de benaming van het gereedschap. De dik gedrukte regels telkens laten staan. De naam van het gereedschap moet ook boven in het Titel veld worden ingetypt. Gebruik voor ieder gereedschap artikel deze "Artikel template". Deze artikel naam moet ook worden ingetypt in het Alias veld rechts naast de Titel.

Datering, en tijdspanne, eventueel bij benadering

Op deze regel kun je aangeven uit welk jaar het artikel stamt en in welke periode het werd vervaardigd.

Beroepsgroep waarbinnen dit werd gebruikt

Op deze regel geef je aan binnen welke beroepsgroep het gereedschap werd gebruikt.

Waarvoor en op welke wijze dit gereedschap werd gebruikt

Op deze regel geef je aan waar het gereedschap voor werd gebruikt en op welke wijze het werd gebruikt. Dit mag gerust een wat uitgebreide omschrijving worden.

Levensduur, reparaties en onderhoud

Op deze regel kun je iets vertellen over de levensduur, onderhoud en reparaties aan / van het gereedschap.

Vandaag de dag vervangen door ...

Op deze regel kun je aangeven of voor dit gereedschap vandaag de dag een vervanger gekomen is.

Na het wijzigen van bovenstaande titel met de artikelnaam, de alias en de teksten:

Klik rechts op het veld "Categorie" (-Algemeen) en zoek de categorie waarbinnen dit gereedschap moet worden opgenomen. Je kunt in het lege veld al vast een paar letters typen van een categorie om het zoeken te versnellen.

Klik rechts in het veld "Tags" en geef hier de groep in waarbinnen dit gereedschap valt. Indien onduidelijk dan kun je dit veld eventueel leeg laten.

Klik nu bovenaan in het groene veld "Opslaan". Daarna klik je rechts bovenaan bij "Status" op het rode vlak en zet deze op "Publiceren".

Daarna kun je op de tweede regel bovenaan klikken op de blauwe "Afbeeldingen en links". Je komt nu op de pagina van dit artikel waar je een foto kunt invoegen op deze artikel pagina. Gebruik het veld "Afbeelding volledig artikel" om de foto te selecteren. Deze kun je dan Invoegen. We gaan er dan van uit dat de foto's zijn ge upload in de betreffende categorie.

Als dit is gelukt klik je bovenaan op "Opslaan & sluiten".

 

Hoe is deze site tot stand gekomen?

Gereedschappen en werktuigen uit het oude verleden hebben altijd mijn grote interesse gehad. Vaak heb ik mij afgevraagd op welke wijze men vroeger te werk ging bij het vervaardigen van een bouwwerk in de breedste zin van het woord.

Attentie: De artikelen en de foto's die in deze testfase zijn aangemaakt zijn alleen bedoeld om het ontwerp van de website te testen. De omschrijvingen van de artikelen berusten louter op duimzuigerij en hoeft niet waarheidsgetrouw te zijn op dit moment. Al deze informatie zal na het testen van de website direct worden verwijderd en vervangen door eigen foto's en artikelen. De gebruikte foto's komen uit de publieke beeldbank maar zullen spoedig van onze site worden verwijderd. De informatie en de artikelen die in deze website zullen worden opgenomen zijn uit particulier privé bezit en kunnen op deze wijze toch worden behouden voor het nageslacht.

De oudheid

In elk beroep worden wel bepaalde beroep specifieke gereedschappen of werktuigen gebruikt, dat is vandaag zo, maar dat was ook al aan het begin van de mens.  Noach kreeg de opdracht een ark te bouwen met vele compartimenten om de dieren in te kunnen herbergen. We kunnen ons hier een kleine voorstelling van maken bij het bezoek van een gebouwde replica in Dordrecht. Ook toen al, enkele duizenden jaren voor onze jaartelling, en zelfs al in het stenen tijdperk, gebruikte men gereedschappen en werktuigen om materialen te kunnen vormen en bouwwerken te kunnen vervaardigen.

Subcategorie Boerderij van Agrarisch